aarhusportalen.dk
Søg på Aarhusportalen |
Sitemap |
Nyhedsbrev |
Facebook |
Arrangementer
Nyhedsbrev
Weekendkalender, konkurrencer, ny- heder og meget mere direkte i din mailboks. Tilmeld dig her.

Attraktion

Årslev Engsø. Foto: Mads Bøgh Aagaard
Årslev Engsø. Foto: Mads Bøgh Aagaard

Årslev Engsø

Årslev Engsø er en kunstig sø dannet i 2003 af vandet fra Århus Å og Lyngbygårds Å. Søen er ca. 100 ha, omkranset af rørskov og græsningsenge. I gennemsnit er søen en halv meter dyb og på de dybeste steder ca. to meter. Efterhånden som rørskoven breder sig forventes søens åbne vandflade at blive reduceret til ca. 70 ha.

Rundt om søen er der lavet en natursti med adgang til to fugletårne på hver side af søen. Der er et rigt fugleliv ved søen, og området er sammen med Brabrand Søen derfor udlagt som EU-habitatsområde, dvs. som særligt naturbeskyttet område.

Årslev Engsø var oprindeligt et kunstigt afvandet område på 210 ha. Området har været brugt til landbrug i mere end 100 år, og dele af det blev allerede i 1930'erne afvandet. Men da jorden satte sig og sank under det naturlige grundvandsspejl blev realerne mere og mere våde og muligheder for intensiv landbrugsdyrkning tilsvarende ringere og ringere.
Fakta
Årselv Engsø
Se google-map
Årslev Egnsø. Klik for at se billedet i stort format
Årslev Engsø. Foto: Mads Bøgh Aagaard