aarhusportalen.dk
Søg på Aarhusportalen |
Sitemap |
Nyhedsbrev |
Facebook |
Arrangementer
Nyhedsbrev
Weekendkalender, konkurrencer, ny- heder og meget mere direkte i din mailboks. Tilmeld dig her.

Ansvarsfraskrivelse

Formålet med aarhusportalen.dk er at give dig adgang til offentlige og private
informationer om Århus. Vi forsøger naturligvis at sikre, at alle
informationer er så akkurate og præcise som muligt, men vi fraskriver os
ethvert ansvar for tab eller skade, - såvel direkte som indirekte - der
måtte opstå som følge af brugen af informationer fra aarhusportalen.dk.

 1. aarhusportalen.dk og hele dens indhold er leveret uden nogen form for garanti. Dette gælder ligeledes indhold fra indholdsleverandører og
  samarbejdspartnere, der forefindes på denne server.

 2. Ethvert link til tredjemands-server er uden ansvar for os, ligeledes er indholdet eller pålideligheden af siderne, der linkes til. aarhusportalen.dk har
  vurderet og evalueret alle links på portalen.

 3. Download (hjemtagning fra denne server) af dokumenter fra denne server, sker på brugerens eget initiativ og ansvar.

 4. Vi har gjort vort yderste for at sikre, at informationerne på aarhusportalen.dk er så akkurate og præcise som muligt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for
  tab, skade og følgevirkninger ved brugen af informationer fra aarhusportalen.dk.
  Vi anbefaler dig altid at verificere vigtige informationer, inden de
  bliver anvendt.

 5. På aarhusportalen.dk vil der ikke kunne findes: - Pornografi af nogen art
  - Racistiske holdninger og/eller menneskesyn
  - Holdninger og/eller menneskesyn, der i øvrigt krænker menneskerettighederne
  - Informationer eller services der skønnes at være i strid med dansk
  lovgivning.
  Vi overvåger løbende vort indhold. Skulle der alligevel forekomme
  indhold som nævnt under pkt. 5 modtager vi gerne information herom
  øjeblikkeligt.
 6. aarhusportalen.dk drives af virksomheden Portal Danmark A/S, CVR nr. 26 13 85 90.

Portal Danmark A/S
Grøndalsvej 3
DK - 8260 Viby J.