aarhusportalen.dk
Søg på Aarhusportalen |
Sitemap |
Nyhedsbrev |
Facebook |
Arrangementer
Nyhedsbrev
Weekendkalender, konkurrencer, ny- heder og meget mere direkte i din mailboks. Tilmeld dig her.

By & trafik

Foto: Casper Dalhoff

Alt om by og trafik. Find information om lokalplaner, byplanlægning, brug af pladser og veje og læs nyt om trafikforholdene i Aarhus.

Transport

Bus, taxa, tog, færge, bil eller cykel. Hvad enten du skal rundt i Aarhus eller til og fra byen kan du benytte et eller flere af disse hjemmesider.

Rejseplanen
Den mest benyttede vejviser til den kollektive trafik i Danmark.
Midttrafik
Køreplaner og alt om kollektiv trafik i Region Midtjylland.
Mols-Linien
Hurtigfærge mellem Aarhus-Odden og Ebeltoft-Odden.
Aarhus Lufthavn
Lufthavn ved Tirstrup 35 km fra Aarhus.
Taxa
Taxa Aarhus.
Aarhus Bycykel
Bycyklerne kan benyttes fra 1. april til 30. oktober.

Trafik

Hvordan forløber trafikken lige nu? Hvor er der vejarbejder? Og hvor kan man parkere? Få svar på dette og meget mere.

Trafikken.dk/Østjylland
Overblik over trafikken i Østjylland her og nu - både for bil, tog, bus og cykel.
Drift i dag
Din genvej til information om forstyrrelser i forhold til trafik, affald, vand, varme, miljøuheld osv.
Parkering
Oplysninger om parkeringsmulighederne og parkeringskontrollen i Aarhus Kommune.

By

Mange områder i Aarhus er præge af forandringer og store anlægsprojekter.

Store anlægsprojekter
Aarhus Ø, Letbanen, Marselistunnelen. Der er gang i en række store anlægsprojekter i Aarhus.
Mindre anlægsprojekter
Kort over de mindre anlægsområder i Aarhus Kommune.
Lokalplaner
Oversigt over gældende lokalplaner og planer under udarbejdelse.

Relevante links

Kort over Aarhus
Kort over Århus
Vejviseren
Find virksomhed
Annonce