aarhusportalen.dk
Søg på Aarhusportalen |
Sitemap |
Nyhedsbrev |
Facebook |
Store projekter

Byudvikling i Lisbjerg

Her ses et foto af Lisbjerg inden de kommende forandringer. Foto: Ole Lind
Den 2. november 2005 vedtog Århus Byråd en overordnet dispositionsplan for et nyt byområde i Lisbjerg, første etape samt Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2001. I forbindelse med Kommuneplan 2001 udpegede byrådet området ved Lisbjerg som det højst prioriterede byvækstområde i Århus.

Lisbjerg ligger tæt på Århus og har god infrastruktur

Byen, Lisbjerg, ligger 6 km. nord for Århus Midtby og har i dag 900 indbyggere, men det indbyggertal skal ændres i den kommende tid. Derudover ligger byen tæt på motorvejssystemet, og den kommende letbane er planlagt til at passere gennem byen.

En byplanidékonkurrence, gennemført i 2002/2003, har været med til at fastsætte de overordnede principper for byudviklingen. Det er byrådets ambition, at den nye by skal baseres på nye byudviklingsprincipper og bl.a. være tættere og højere end forstæder omkring Århus - og ganske enkelt anderledes end traditionelle forstadsbyer. Byen skal være mangfoldig, og der skal være plads til alle. Der er altså tale om store og spændende planer for fremtiden.

Der blev med Kommuneplan 2001 udlagt i alt 550 ha nye rammeområder og perspektivarealer til byformål.

1. etape af den overordnede dispositionsplan udgøres af områderne vest og sydvest for Lisbjerg – området omfatter i alt ca. 250 ha. De nye rammeområder til byformål udgør ca. 170 ha, mens perspektivarealerne – i alt op imod 400 ha – forventes inddraget efter 2013 som de følgende etaper af byudviklingen. Kommunen ejer i forvejen det meste af jorden, da man begyndte at opkøbe tilbage i 1966.

Lisbjerg-skolen

Planen er, at Lisbjerg inden for de kommende år skal udvikle sig til en mangfoldig og bæredygtig by med plads til 10-20.000 indbyggere, erhverv, institutioner mv. Centralt i det nye område bliver den nye skole i Lisbjerg. En tosporet skole fra 0.-7. klasse, der åbnede i august 2008.

Formålet med Lisbjergskolen er, at den etableres og udvikles ud fra de programerklæringer om skolens funktion i samfundet som kulturelt samlingspunkt, skolens fysik, skolen som læringsrum, tilgængelighed samt skolen og naturen, som fremgår af konkurrenceprogrammet. Den nye Lisbjergskole lokaliseres i det område inden for 1. etape, der påregnes anvendt til centerformål, offentlige formål og boligformål.

Færdig om 20 til 30 år

Det er planen, at byen skal bygges færdig inden for 20-30 år, og budgettet ligger selvsagt ikke fast - men den nye skole kostede over 100 mio. kr.
Relevante links

Århus Kommunes side om byudvikling i Lisbjerg
På siden kan man læse om dispositionsplanen, baggrund, borgerinddragelsesstrategi mv.

Den overordnede dispositionsplan for Lisbjerg
Planen indeholder de idéer, tanker mv., der ligger bag byudviklingen i Lisbjerg

Byplanidékonkurrence om et nyt byområde i Lisbjerg 2002-2003
Rapporten indeholder de forskellige forslag, dommerkomitéens generelle bemærkninger samt masser af billeder og illustrationer

Lisbjergskolens hjemmeside
Skolens hjemmeside indeholder bl.a. værdigrundlag, nyheder, information, aktiviteter osv.

Lisbjerg på Wikipedia
Byen Lisbjerg på Wikipedia hvor der også skrives om fremtiden for Lisbjerg
Hovedpunkter
1. etape består af 250 ha. områder til by-
formål.

Lisbjerg ligger 6 km. fra Århus Midtby.

Byen skal have 10-20.000 indbyggere.

Byen skal baseres på nye byudviklings-
principper.

Bliver betjent af den kommende letbane i Århus.

Lisbjerg skal være færdigbygget inden
for 20 til 30 år.