aarhusportalen.dk
Søg på Aarhusportalen |
Sitemap |
Nyhedsbrev |
Facebook |
Store projekter

Ceres-grunden

Skitse over den nye bydel på Ceres-grunden. Kilde: JP Århus.

Royal Unibrew, der ejer Ceres-grunden, har lavet et oplæg til, hvad det gamle bryggeriområde kan blive omdannet til. Det er det århusianske arkitektfirma C. F. Møller, der på vegne af Royal Unibrew, har indsendt skitser til en ny bydel med en anmodning om, at der laves en ny lokalplan for området.

Projektplanen
Den detaljerede projektplan viser, at det drejer sig om ca. 145.000 kvm bebyggelse med bl.a. højhuse, bypark langs Århus Å og et underjordisk parkeringshus med plads til 2.000 biler. Det betyder, at Ceres-grunden, der er 75.000 kvm, stort set skal ryddes for de eksisterende bygninger.

Forslaget indebærer, at kun tre af de eksisterende Ceres-bygninger bevares, og at der ligeledes opføres et 18-20 etagers højhus lige over for Prismet. De skal sammen udgøre en byport til Århus.

En ny bydel
Der laves en helt ny bydel, dvs. at det ikke bare skal være boliger og kontorer, men et miks af fx kontorer, boliger, undervisnings- og kulturinstitutioner. Der er taget hensyn til uhindret adgang til Århus Å, idet Cereshaven er bibeholdt og udvidet – og man regner med, at der skal være 61.500 kvm grønne områder i den nye bydel.

Området skal være med til at knytte forbindelse mellem den centrale del af byen, musikhuset, ARoS og Den Gamle By. Det betyder, at man vil binde ”den grønne kulturkile” sammen, dvs. strækningen fra ARoS, over det kommende kulturcenter ved godsbanen, over Bymuseet og Ceres-grunden til Den Gamle By og Botanisk Have.

Tidligere har Den Gamle By udtrykt interesse for at blive inddraget i den fremtidige brug af grunden, men museet er kun nævnt med få ord i projektplanen – det sker i forbindelse med et 18-20 etagers højhus over for Prismet. Men Den Gamle By vil gerne være med i processen, hvis de får mulighed for det.

Usikker salgsværdi
Hele det såkaldte Ceres-projekt har en salgsværdi i nutidspriser på mellem tre og fire mia. kr., vurderer ejendomseksperter. Salgsværdien er altså i nutidspriser, så den kan godt være højere eller lavere, inden projektet er opført.

Ifølge oplægget fra arkitektfirmaet skal projektet bygges i etaper, ligesom med andre store byggeprojekter i Århus, da det kan være svært at finde købere til et så stort projekt.

Skitserne er indsendt til teknisk forvaltning, der så skal udarbejde en lokalplan for området.
Relevante links

Royal Unibrew
Hjemmeside for Royal Unibrew, der ejer Ceres-grunden.

C. F. Møller
Hjemmeside for det århusianske arkitektfirma, C. F. Møller, der har udarbejdet skitserne for området.

Den Gamle By
Hjemmeside for Den Gamle By der - kun kort - bliver nævnt med i det nuværende oplæg.
Hovedpunkter
Ceres i Århus lukkede den 28. november 2008.

C. F. Møller har udar-
bejdet oplægget.

Området omdannes til en helt ny bydel.

Grunden er på 75.000 kvm, og i planen er der 145.000 kvm etagekvm.

Inkluderer et 18-20 etagers højhus over for Prismet.

Inkluderer desuden 61.500 kvm grønne områder.