aarhusportalen.dk
Søg på Aarhusportalen |
Sitemap |
Nyhedsbrev |
Facebook |
Store projekter

De Bynære Havnearealer

Fotomanipuleret skitse over De Bynære Havnearealer. Kilde Aarhus Kommunes brochure "De Bynære Havnearealer".
Det største og vel nok mest prestigefyldte projekt for Århus Kommune er ”Projekt De Bynære Havnearealer”. Byudviklingsprojektet på Nordhavnen i Århus er gået i gang, da de første spadestik til Z-Huset blev taget den 18. juni 2008. Det er det første byggeri og forventes klar i 2010.

Visionen for De Bynære Havnearealer

Visionen for projektet er at gøre de De Bynære Havnearealer til en attraktiv og levende bydel. En bydel hvor alle vil kunne opleve udsigten og nærheden til vandet, men samtidig et område med kvalitetsbebyggelse, hvor man kan bo, arbejde og handle.

Det skal ske ved ’en sammensmeltning af erhverv, boliger, kultur og rekreative oaser, som århusianerne kan være stolte af’, som det udtrykkes på hjemmesiden. Samtidig skal det være en bydel, der for alvor knytter det eksisterende byrum sammen med havnearealet. Det kommer til at bestå af både alment boligbyggeri, ejerlejligheder, kontorfaciliteter mv. Selve ’Masterplanen for Århus Havn’ blev vedtaget i 1997.

Hele Nordhavnen omdannes til byformål, men med mulighed for indplacering af udvalgte erhverv. Formålet er bl.a., at De Bynære Havnearealer skal udvikles efter interessante bybygningsprincipper med det sigte at få udbygget en arkitektonisk ny og spændende bydel.

Udbudsrunder

Der har indtil videre været 4 udbudsrunder i 1. etape.
1. etape, 1. udbudsrunde:
Lighthouse
1. etape, 2. udbudsrunde:
Z-Huset
1. etape, 3. udbudsrunde:
Isbjerget
1. etape, 4. udbudsrunde:
SHiP Spa & Health Port

Århus Byråd udbyder løbende nye områder til salg. Det er efterspørgslen og hensynet til en forsvarlig logistik, der sætter tempoet. Der er endnu ikke taget stilling til, hvornår næste udbudsrunde finder sted.

Vinder af 4. udbudsrunde SHiP Spa & Health Port

Byggeriet, SHiP Spa & Health Port, bliver et sundhedskulturhus med både wellness aktiviteter og kontorfaciliteter på op til 21.000 kvm. Der bliver her lejemål på op til 18.000 m2. Selve huset er tegnet af Arkitema og opføres af Byggeselskab Olav de Linde. Det tages i brug fra 2011.
Relevante links

De Bynære Havnearealers hjemmeside
Siden indeholder mange oplysninger om de forskellige projekter. Der er derudover tidslinje, nyheder, historie, presse og meget mere

Kommunens brochure om De Bynære Havnearealer
Brochuren informerer om visionen, de forskellige udbudsrunder mv.

Visionsrapport om De Bynære Havnearealer
Rapporten beskriver den overordnede plan for De Bynære Havnearealer og beskriver derudover planerne for de forskellige områder

Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer
Tillæg nr. 58 til Kommunalplan 2001

Århus Kommunes side om trafik ved Nordhavnen
På denne side vil man løbende kunne følge med i vejarbejdet i forbindelse med byggeriet på havnen

Århus Havns hjemmeside
Masterplanen for Århus Havn - fremtidsplaner til 2022 – herunder byggeriet med De Bynære Havnearealer

Hjemmeside for byggeselskabet Olav de Linde der står bag SHiP Spa & Health Port
På hjemmesiden kan man bl.a. se 3D animationer, prospekt og projektplancher
Hovedpunkter
Dækker over det sam-
lede projekt for hele havnen.

Byudviklingsprojektet er gået i gang.

Planen er, at det skal være en attraktiv bydel.

Kommer til at bestå af både bolig, kontor-
faciliteter mv.

Skal udvikles efter interessante by-
bygningsprincipper.

Århus Byråd udbyder løbende nye områder til salg.
Interview
Læs interview med Bente Lykke Sørensen
De Bynære Havne-
arealer står fast på trods af finanskrisen
.
Interview med Bente Lykke Sørensen om De Bynære Havne-
arealer.