aarhusportalen.dk
Søg på Aarhusportalen |
Sitemap |
Nyhedsbrev |
Facebook |
Arrangementer
Nyhedsbrev
Weekendkalender, konkurrencer, ny- heder og meget mere direkte i din mailboks. Tilmeld dig her.
Nyhedsvisning
Brobjergskolen skl omdannes til et porduktionscenter for udvikling af kunst of kultur for, med og af børn og unge. Computergrafik.

Århus - hovedstad for børnekultur

27-08-2009 kl. 07:44

Vision: Ifølge et forslag fra kulturrådmand Jacob B. Johansen (S) skal Århus være børnekulturhovedstad. Venstre og de konservative roser rådmanden for visionen, men mener, at der er andre ting, der skal prioriteres først.

Brobjergskolen skal omdannes til et produktionscenter for udvikling af kunst og kultur for, med og af børn og unge, og kulturen og de kreative fag skal fylde mere i dagtilbuddene og folkeskolen. Sådan lyder en del af det forslag, som kulturrådmand Jacob B. Johansen (S) netop har fremlagt. Kulturrådmanden ønsker, at Århus frem mod 2017 skal udvikle sig til at være både Danmarks og Europas børnekulturhovedstad.

»Børnekultur har i sig selv en berettigelse på samme måde, som kunst og kultur i det hele taget har en berettigelse. De kompetencer, som børn og unge får ved at have adgang til et rigt børnekulturliv, kan bruges på mange felter, og det er kompetencer, som vi får brug for fremover. Det handler blandt andet om evnen til at tænke kreativt, evnen til at skabe og evnen til at indgå i sociale relationer,« siger han.

Center for kunst og kultur


Et af de centrale punkter i oplægget fra rådmanden er etableringen af et produktionscenter for udvikling af kunst og kultur på Brobjergskolen. Rådmanden peger på, at centerkonstruktionen giver mulighed for at bringe en lang række vigtige aktører på det børnekulturelle område under samme tag, så samarbejdet kan skabe nye børnekulturelle initiativer i hele Århus Kommune.

Det anslås, at det kræver en anlægsinvestering på ca. 5 mio.kr. at omdanne Brobjergskolens skolegård til en Sansernes Plads, og derudover anslår man, at ombygningen af Brobjergskolens bygning A til børnekulturkraftscenter vil koste ca. 20 mio. kr.

Jacob B. Johansen håber på, at de første skridt mod en status som børnekulturhovedstad kan tages inden længe.

»Det en indsats, som kræver nogle ressourcer, og jeg håber, at vi kan tage de første skridt ved de kommende budgetforhandlinger. Det er tænkt som en ny satsning på børnekulturen. Man skal ikke tage pengene fra en anden kasse og flytte dem til dette område. Hele perspektivet med kulturby 2017 er, at der skal ske et reelt løft af kulturområdet, og det her er et bud på, hvordan man kan tænke børnekulturen aktivt ind i den udviklingsproces,« siger han.

Ros og ris fra K


Marc Perera Christensen (K) roser Jacob B. Johansen for at stille forslaget, da han ser det som et udtryk for, at kulturrådmanden tager børnekulturen alvorligt. Han mener dog, at det er forkert at bruge penge på mursten.

»Tankegangen er helt forfejlet. Selvfølgelig skal vi skabe nogle rammer, og dem har vi masser af i forvejen. Det er forkert at tro, at børnekulturen skal skabes inden for ringgaden. Den skal skabes lokalt. Det virker til, at man tror, at man kan redde byen ved at kaste visionspapirer om sig i stedet for at få sat gang i den ting, der er vedtaget. Finansieringen mangler. Forslaget er en gang valgflæsk, og jeg synes, at det havde set bedre ud, om rådmanden havde set på, hvad man kan gøre for at få realiseret de beslutninger, der allerede er truffet på området,« siger han og henviser til bibliotekspolitikken samt fritids- og sportspolitikken. Derudover er der det seneste kulturforlig, hvor man endnu ikke har fået taget hul på de prioriteringslister, som skal tilføre flere midler til blandt andet udvidelsen af Aarhus Symfoniorkester samt forhøjelse af flere teatres driftstilskud.

Også fra Henrik Vestergaard (V) er der ros til rådmanden for at gøre det til et tema, at Århus skal satse på børnekunst og -kultur. Men han mangler i lighed med sin konservative byrådskollega, at man får sat gang i de aftaler, som byrådet allerede har indgået på kulturområdet.

»Vi skal passe på med ikke at vække mange flere kulturforventninger i Århus. Jeg savner, at de ting som man har sat i gang, bliver til handling. Det er også et spørgsmål, om vi har brug for flere mursten, eller om det ikke er bedre, at vi finder nogle flere driftsmidler til det producerende kulturliv,« siger Henrik Vestergaard, som peger på, at byrådet allerede har vedtaget store anlægsprojekter i forbindelse med godsbaneprojektet og multimediehuset på havnen.

  Print artikel Print artikel Send artikel Send artikel | Tilbage |
Annonce
Annonce
Mest læste nyheder