aarhusportalen.dk
Søg på Aarhusportalen |
Sitemap |
Nyhedsbrev |
Facebook |
Nyhedsvisning

Motorvej rykker tættere på Sabro

03-02-2012 kl. 07:45

Vejdirektoratets VVM- undersøgelse af udbygningen af strækningen mellem Viborg og Aarhus byder på overraskelser for flere borgere i området.
VVM-UNDERSØGELSE

Ny vej til Viborg

Trafikken på Viborgvej/rute 26 er støt stigende. I 2004 kørte der dagligt 10.300 biler ved Mundelstrup.

Dengang skønnede man, at det ville stige til 12.800 i 2015. Men det tal er for længst nået.

Vejdirektoratet har gennemført en økonomiundersøgelse, og nu ligger den efterfølgende VVM-analyse klar. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet.

VVM-undersøgelsen er fremlagt til offentlig høring. Der vil i løbet af høringsperioden blive holdt borgermøde. Høringsperiodens start- og slutdatoer samt tidspunkt og sted for afholdelse af borgermøde vil blive annonceret, bl.a. på Vejdirektoratet.dk.

Udbygning af rute 26 mellem Søbyvad og Aarhus vil medføre, at der vil køre 2.000-4.000 biler pr. døgn på den nuværende rute 26. Prisen for den nye vej er opgjort til op mod 2,6 mia. kr.

Kilde: Vejdirektoratet


Relaterede artikler

Her er den ny motorvej fra Aarhus mod Viborg

Redegørelse om motorvej er på vej i trykken

Mange forslag til ny motorvej

Den nuværende motortrafikvej syd for Mundelstrup skal udvides til motorvej.

Det foreslår Vejdirektoratet i sin netop offentliggjorte VVM-undersøgelse forud for den planlagte udvidelse af rute 26 mellem Aarhus og Viborg.

I det første oplæg til en placering af den udvidede vej, forestillede Vejdirektoratet sig bl.a., at der kunne laves en motorvej lidt længere syd for den nuværende motortrafikvej. Den idé er Vejdirektoratet gået væk fra.

I stedet skal det nuværende motorvejskryds ved E45 forblive som kryds til den nye motorvej, der skal erstatte den eksisterende motortrafikvej syd for Mundelstrup.

Trafik mod Aarhus

Ifølge projektleder Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet, ville en linjeføring af en ny motorvej syd for den nuværende motortrafikvej betyde, at man ville skære gennem flere naturområder.

»Men linjeføringen af motorvejen på den nuværende hovedvej betyder også, at vi undgår nogle trafikale problemer, idet størstedelen af trafikken på strækningen fortsætter mod Aarhus,« siger Lene Nøhr Michelsen.

Motorvejen fra Aarhus mod Viborg skal ifølge forslaget forlænges, så den nye motorvej kommer til at gå sydligere om Sabro end den nuværende Viborg Landevej. Det kommer bag på nogle af borgerne i området.

»Vi er meget rystede. Med den nye model får vi en motorvej i baghaven. Det er ikke populært blandt beboerne i vores område. Vi er blevet taget med benklæderne nede,« siger Ib Jensen, som ejer et hus lige syd for Sabro.

Borgerne vil nu få lejlighed til at blive hørt inden den endelige afgørelse omkring vejprojektet tages.

  Print artikel Print artikel Send artikel Send artikel | Tilbage |
Annonce
Annonce
Mest læste nyheder