aarhusportalen.dk
Søg på Aarhusportalen |
Sitemap |
Nyhedsbrev |
Facebook |
Arrangementer
Nyhedsbrev
Weekendkalender, konkurrencer, ny- heder og meget mere direkte i din mailboks. Tilmeld dig her.

Århus på plakaten

Dirigenten og musikhuset

Indvielsen af Musikhuset blev foretaget af dronning Margrethe 27. august 1982. Den officielle adresse er Thomas Jensens Allé 2 i Århus. Den begavede dirigent Thomas Jensen ofrede en stor del af sit liv på at skabe et byorkester i Århus og samtidig sikre, at dette orkester fik et ordentligt sted at afvikle koncerterne.

Den 27. august 1982 blev Musikhuset indviet. Byens nye kulturelle tempel fik adresse på Thomas Jensens Allé 2 i Århus. Her er det Thomas Jensen, der er hovedperson, for han led virkelig under savnet af et musikhus i Århus.

Thomas Jensen har sin egen placering i det århusianske musikliv. Den begavede dirigent ofrede en stor del af sit liv på at skabe et byorkester i Århus og samtidig sikre, at dette orkester fik et ordentligt sted at afvikle koncerterne.

Valgte at blive

Selv om Thomas Jensen blev tilbudt bedre lønnede dirigenthverv i København, valgte han at blive i Århus i bestræbelserne på at bygge et musikliv op i Danmarks næststørste by.

Mod alle odds lykkedes det ham at skabe resultater med et orkester, der havde for få medlemmer og ikke økonomisk blev tilstrækkeligt tilgodeset af de politikerne, der skulle prioritere med beskedne budgetter og havde mange sociale opgaver at løfte.

I mange år affandt Thomas Jensen sig med tingenes tilstand og fik i kraft af sit talent det optimale ud af sit lille orkester, hvis man skal tro anmeldelser fra samtiden.

Han kom til Århus i 1927 som orkesterleder for det orkester, der var tilknyttet Aarhus Teater. Ud af det opstod Århus Byorkester i 1935. Det blev grundlagt af Thomas Jensen og den senere professor i litteratur ved Aarhus Universitet Gustav Albeck, der også var mangeårig næstformand og formand.

Thomas Jensen blev i Århus indtil 1957, og det var en strid om spillested, der fik ham til at flytte til København, hvor han blev tilknyttet Radiosymfoniorkestret som fast dirigent.

Striden handlede om Scala, der lå til højre i Aarhus Teaters bygning, og som nu skulle være Århus Byorkesters koncertsal. Men den duede af indlysende årsager ikke, for akustikken var dårlig. Når salen var tom, lød det nogenlunde, men med publikum fungerede den ikke.

Flyttede fra byen

De forhold var Thomas Jensen særdeles utilfreds med, og så besluttede han at flytte fra byen, og det blev der talt og skrevet meget om i 1957. Han vendte siden tilbage til Århus og dirigerede enkelte koncerter med sit byorkester. Ved de lejligheder blev han genstand for stor hyldest af orkester og publikum, der ikke lod nogen tvivl om, hvor sympatien lå.

Thomas Jensen døde i 1963, og Århus fik mulighed for at mindes ham i forbindelse med det musikhus, han drømte om.

Byorkestret tog i øvrigt navneforandring til Århus Symfoniorkester i 1982.

Det blev også godkendt i byrådet, hvor en enkelt parti gjorde sig lystig med et alternativt forslag "Århus kommunale musikforsyning".

En vittig sjæl fastslog derpå, at så skulle orkestret også overføres til magistratens 5. afdeling og kun spille kommunale værker.

Stemningen var høj, men i nogle år måtte rådmand og senere borgmester Thorkild Simonsen kæmpe hårdt og udvise samme stædighed som Thomas Jensen for at få Musikhuset bygget.

Selve indvielsen 27. august 1982 blev foretaget af dronning Margrethe, der siden ofte har overværet arrangementer i det musikhus, der har klædt byen og været en succes.

Af Jens Kaiser

Kilde: JP Århus, 30. december 2004