aarhusportalen.dk
Søg på Aarhusportalen |
Sitemap |
Nyhedsbrev |
Facebook |
Arrangementer
Nyhedsbrev
Weekendkalender, konkurrencer, ny- heder og meget mere direkte i din mailboks. Tilmeld dig her.

Århus på plakaten

Kaj Munk og skuespillet Egelykke

Kaj Munk var en stærk dramatiker i årene før og efter Anden Verdenskrig. Med sine stærke stykker skabte han debat, men forestillingerne stillede krav til de medvirkende, og det var ikke altid, at skuespillervalget faldt i anmeldernes smag.

Det var også tilfældet, da Aarhus Theater i sæsonen 1953-1954 opførte Kaj Munks "Egelykke" for anden gang. Der var ikke udbredt tilfredshed med den indsats, Ove Steen-Müller og Lillian Tillegreen ydede.

Stykket var første gang blevet spillet i 1940, og de beskriver Grundtvigs vækkelse til nationalskjald. Det opstår gennem kærlighed til slotsfruen, en kærlighed han ikke kan gengælde i dens seksuelle form.

Efterhånden blev Munks skuespil opført færre og færre gange på scenerne, og måske skyldtes det, at man nærede modvilje mod digterens dyrkelse af det overmenneskelige.

Af Jens Kaiser

Kilde: JP Århus, 20. december 2004