aarhusportalen.dk
Søg på Aarhusportalen |
Sitemap |
Nyhedsbrev |
Facebook |
Arrangementer
Nyhedsbrev
Weekendkalender, konkurrencer, ny- heder og meget mere direkte i din mailboks. Tilmeld dig her.

Forskning

Som universitetsby er Aarhus et naturligt center for meget af den forskning, der foregår i Danmark. Indenfor forskningen skelnes der mellem grundforskning og anvendt forskning.
Grundforskning handler om at skaffe ny viden og indsigt, uden at det skal bruges til bestemte praktiske formål eller udviklingsprogrammer. Anvendt forskning handler om at erhverve ny viden og indsigt - først og fremmest til forudbestemte praktiske mål og anvendelser.

Herunder er en liste med de mest centrale aktører i Aarhusområdet inden for forskning, viden og innovation.

Aarhus Universitet. Foto: Jesper Rais AU Kommunikation

Aarhus Universitet

Aahus Universitetet er blandt Europas førende forskningsinstitutioner og det universitet i Danmark, der har forskningskompetence i det bredeste spektrum af områder. Aktiviteterne finder sted på institutterne og en lang række forskningscentre.
VIA University College. Foto: Gregers Tycho

VIA University College

Forskningen på VIA University College tager afsæt i de faglige miljøer i tilknytning til de enkelte uddannelser og på tværs af organisationen. Aktiviteterne har til formål at bidrage til innovation og udvikling i erhvervslivet samt fremtidssikre uddannelsernes videngrundlag.
Innovation Lab, Foto fra hjemmesiden

Innovation Lab

Innovation Lab er et videncenter for teknologi, brugere, forretning og organisation. Siden 2003 har centret opbygget et internationalt netværk af op mod 2500 kontakter indenfor forskning, produktudvikling og iværksætteri.
Incuba. PR-foto

INCUBA Science Parks

INCUBA blev dannet ved fusion mellem Forskerpark Aarhus og IT-Huset Katrinebjerg med det formål at støtte virksomheders innovation og vækst på et vidensgrundlag. Centret har adresser på Katrinebjeg, Skejby, Gustav Wieds Vej og i Navitas.
Aarhus Universitetshospital. Foto: Jens Kristensen

Aarhus Universitetshospital

På Aarhus Universitetshospital prioriteres forskningen meget højt. Der forskes på alle afdelinger. Og der er vel at mærke tale om forskning på et højt internationalt niveau, som kommer patienterne til gavn.
Alexandra Instituttet. PR-foto

Alexandra Instituttet

Alexandra Instituttet omtaler sig som en matchmaker mellem virksomheder, brugere og forskere. Instituttet tilbyder samarbejde om anvendelsesorienteret forskning og innovation baseret på den nyeste viden fra it-forskningsmiljøerne.
It-vest. Foto fra hjemmesiden

It-vest

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Samarbejdets mål er at sikre en stadig udvikling af it-uddannelserne, så de er på forkant med it-udviklingen.

Relevante links