aarhusportalen.dk
Søg på Aarhusportalen |
Sitemap |
Nyhedsbrev |
Facebook |
Store projekter

Frilægning af Århus Å

Byggeriet i forbindelse med frilægningen af Århus Å. Kilde: Århus Kommune
Frilægningen af Århus Å er et af de byprojekter, der de seneste år i højeste grad har bidraget til midtbyens unikke bymiljø. Udviklingen begyndte helt tilbage i 1989 med en principbeslutning i Århus Byråd.

Fra Immervad til Vester Allé er indviet

Selve arbejdet blev indledt i september 2005. Frem til foråret 2008 blev der arbejdet på projektet med frilægning fra Immervad til Vester Allé. Arbejdet er en del af kommunens vision om at videreudvikle det levende bymiljø, og samlet set er det meningen, at det skal gøre byen mere attraktiv for både borgere og turister. De strækninger der er blevet frilagt har bidraget til det unikke bymiljø, som Århus Midtby har. På samme tid har det ført til en fornyelse af Mølleparken samt en omlægning af trafikken.

Den 28. juni 2008 blev frilægningen af Århus Å fra Immervad til Vester Allé indviet, og herefter går projektet ind i en ny fase - fra Mindebrogade til havnen. Frilægningen af åen skal gå helt ned til havnen, da det, bl.a. sammen med det nye Multimediehus, indgår i det samlede projekt for et nyt centralt havnebyrum. Åen skal så løbe ud i havnen.

Det nye Multimediehus og Århus Å

Det forventes i den forbindelse, at Multimediehuset og den sidste del af åen kan indvies i slutningen af 2014 eller i 2015, men der foreligger ikke en præcis tidsplan for det.

Det nye multimediehus er tegnet af det århusianske arkitektfirma Schmidt Hammer Lassen Architects med assistance fra arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. I den forbindelse bliver det muligt at gå fra det gamle hovedbibiliotek i Mølleparken langs åen, ned til multimediehuset og den kommende nye havneplads.
Relevante links

Århus Kommunes side om frilægning af Århus Å
På hjemmesiden kan man finde en række oplysninger om arbejdet med at frilægge og forskønne Århus Å. Det drejer sig om fremtidige trafikforhold, spændende arkæologiske fund, hvordan arbejdet skrider frem og derudover kan man se billeder

Pjece fra Århus Kommune om trafikforholdene
Århus Kommunes pjece om trafikforholdene i forbindelse med frilægningen af Århus Å
Hovedpunkter
Udviklingen begyndte med en princip-
beslutning i 1989.

Selve arbejdet blev indledt i 2005.

Visionen er at videre-
udvikle bymiljøet.

Har ligeledes ført til fornyelse af Mølle-
parken.

Frilægningen af Århus Å fra Immervad til Vester Allé blev ind-
viet 28. juni 2008.

Multimediehuset og den sidste del af åen forventes indviet i 2014 eller 2015.