aarhusportalen.dk
Søg på Aarhusportalen |
Sitemap |
Nyhedsbrev |
Facebook |
Arrangementer
Nyhedsbrev
Weekendkalender, konkurrencer, ny- heder og meget mere direkte i din mailboks. Tilmeld dig her.

Frivilligt socialt arbejde

I Aarhus Kommune er der omkring 400 foreninger og organisationer, der laver frivilligt arbejde inden for det sociale, humanitære eller sundhedsmæssige område.

Tusinder af aarhusianske ildsjæle engagerer sig hver dag i arbejdet med at hjælpe andre.
Opgaver
Til toppen
Hvis du har overskud og tid, kan du som frivillig få en masse erfaringer, samtidig med, du hjælper der, hvor der er behov for det.

 • Eksempler på opgaver:
 • Aktiviteter for børn og unge
 • PR-arbejde
 • Lektiehjælp til flygtninge/indvandrere
 • Rådgivning
 • Regnskabsassistance
 • Arbejde i en social café
 • Arrangere foredrag
 • Besøgsven for et ældre menneske

Til gengæld får du: oplevelser, netværk, kurser, kompetencer og ikke mindst stor glæde ved at yde en frivillig indsats.
Muligheder
Til toppen
Frivilligcenter Aarhus
Mulighederne er mange for at give en hånd med.

Frivilligcenter Aarhus er en forening, der støtter og informerer om det frivillige sociale arbejde i Aarhus. Her kan du få vejledning og overblik over hvilke muligheder, der er for at blive frivillig.

Vores mål er at gøre foreningernes liv lidt nemmere: Vi giver foreninger sparring på fx fundraising og rekruttering. Foreninger kan deltage i kurser og låne lokaler til generalforsamlingen eller andre foreningsaktiviteter. Og vi synliggør det frivillige arbejde lokalt.

I frivilligcentret kan alle få overblik over det lokale foreningsliv. Vi kender de frivillige sociale foreninger og kan give dig information, hvis du vil være frivillig eller gøre brug af et af foreningernes mange tilbud.

Frivilligcenter Aarhus
Grønnegade 80, 1. sal
8000 Århus C
Tlf.: 6024 5266
E-mail: post@frivilligcenteraarhus.dk
Hjemmeside: www.frivilligcenteraarhus.dk

Hos Frivilligcenter Aarhus finder du en database over de mange muligheder for frivilligt socialt arbejde - Find din Forening

Relevante links

 • Et landsdækkende center, som arbejder for at støtte og fremme det frivillige sociale arbejde i Danmark.
 • Et online socialpædagogisk værested for og med børn og unge.
 • Folkestedet er Aarhus Kommunes nyeste frivillighus, der tilbyder muligheder for socialt samvær blandt mange forskellige grupper.
 • En landsdækkende medlemsorganisation for frivilligcentre & selvhjælp.
 • En kortlægning af den frivillige sektor i Danmark.
 • Frivilligjob.dk er Danmarks største jobportal for frivilligt arbejde.
 • Århus Kommunes frivilligråd.
 • En uafhængig og selvstændig organisation, hvis medlemmer som gode rollemodeller søger at skabe større tryghed og hjælpe børn og unge til øget livsglæde og integration.
 • Et råd under Velfærdsministeriet, der rådgiver ministeren og Folketinget om udviklingstendenser og muligheder indenfor den frivillige sociale sektor.
 • Ministerie for socialområdet samt udvalgte områder indenfor indrigspolitik, sundhedspolitik, familie-og forbrugeranliggender samt børne- unge og familieområder.