aarhusportalen.dk
Søg på Aarhusportalen |
Sitemap |
Nyhedsbrev |
Facebook |
Arrangementer
Nyhedsbrev
Weekendkalender, konkurrencer, ny- heder og meget mere direkte i din mailboks. Tilmeld dig her.

Handicappede

Foto: Torben Stroyer
Foto: Torben Stroyer

Fællesbetegnelsen handicappede dækker over både bevægelses-handicappede, sansehandicappede og udviklingshæmmede. På denne side vil du blandt andet kunne finde links til handicaporganisationer og andre institutioner, som tilbyder råd og vejledning til handicappede.

Aarhus for alle

Aarhus Kommunes handicappolitik har overskriften 'Aarhus for alle'. På kommunens hjemmeside finder du links til behandlingstilbud, handicappolitikken, råd, myndigheder og meget mere inderfor området.

  • Børn, unge og voksne med handicap
  • Informationer og oplysninger om Aarhus Kommunes tilbud til både børn, unge og voksne med handicap eller psykiske problemer.
  • Aarhus Kommunes handicappolitik
  • At borgerne får den hjælp, der tjener deres samlede livssituation bedst. Samtidig er det et mål, at bymiljøet indrettes på en måde, så det er inkluderende for alle.
  • Handicaprådet
  • Aarhus Kommunes handicapråd skal følge og vurdere vilkårene for alle grupper af mennesker med handicap i Aarhus Kommune.

Centre

Handicapforeninger

Nyheder

Birkebakken
Ved bl.a. at beskære ledsagerordningen og serviceniveauet på døgninstitutioner foreslår socialforvaltningen at reducere udgifter for 15,4 mio. kr. på voksenhandicapområdet.
Socialrådmand Thomas Medoms (SF)
Rådmanden vil have byrådet til at give et løft til handicapområdet.
24-09-2015 kl. 09:37
13-05-2015 kl. 08:32
24-04-2015 kl. 09:09
Vejviseren
Find virksomhed