aarhusportalen.dk
Søg på Aarhusportalen |
Sitemap |
Nyhedsbrev |
Facebook |
Store projekter

Helhedsplan for Gellerupparken

Formålet med en helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj er at omdanne det almene boligområde til en attraktiv bydel med plads til erhverv, uddannelses-
institutioner, grønne områder og arbejdspladser. Det er dermed også meningen, at bydelen integreres med resten af Århus. Sammen med den fysiske omdannelse af området skal der ligeledes tiltækkes ressourcestærke grupper.

Århus Kommune og Brabrand Boligforening i samarbejde

Helhedsplanen er udarbejdet i fællesskab af Århus Kommune og Brabrand Boligforening. Den skal ses som en samlet pakke, der sammen med eksisterende initiativer kan være med til at omskabe området og løse de sociale problemer.

Området, der er omfattet af helhedsplanen, består af ca. 2400 almene lejeboliger med et samlet boligareal på ca. 200.000 m2. Gellerupparken er landets største almene boligafdeling og har alene knap 1800 boliger.

Implementering af planen forudsætter interne omflytninger, men det gennemføres med en ”tryghedsgaranti", dvs. at ingen beboere vil skulle fraflytte området som følge af gennemførelsen af de fysiske omdannelser.

Brug for økonomisk støtte fra eksterne parter

Århus Kommune og Brabrand Boligforening kan ikke løfte opgaven alene. Der er brug for støtte fra eksterne parter såsom statslige puljemidler mv. til at sikre den fornødne finansiering. Der er altså tale om et storstilet projekt, der dog ikke ved offentliggørelsen 11. juni 2007 havde finansieringen på plads.

Senere er det offentliggjort, at byråd og boligforening vil bidrage med 125 mio. kr., mens parterne regner med at hente 375 mio. kr. fra staten, landsbyggefonden og EU - samt andre fonde. Derudover er projektet betinget af, at private investorer investerer endnu en halv mia. kr.

Forslag om at vælte boligblokke

Projektet har været en del i medierne, da der har været forslag om at vælte nogle af boligblokkene. Forslaget har skabt en del uro blandt områdets beboere, men der er altså ikke vedtaget noget endnu.
Relevante links

Århus Kommunes side om helhedsplanen
Siden har informationer om arrangementer, der er pressemeddelelser, materiale og kontaktinformation

Fra boligområde til bydel
Helhedsplanen er udarbejdet af Århus Kommune i samarbejde med brabrand Boligforening

Århus Kommunes folder om helhedsplanen
Folderen beskriver kort de forskellige faser i projektet

Gellerupparkens hjemmeside
Siden indeholder også informationer om helhedsplanen og har derudover facts om Gellerupparken, galleri osv.

Brabrand Boligforenings hjemmeside
Hjemmesiden indeholder også oplysninger om den mulige helhedsplan for området
Hovedpunkter
Helhedsplanen er ud-
arbejdet af Århus Kommune og Brabrand Bolig-
forening.

Budgettet er på ca. 1 mia. kr.

Projektet er betinget af penge fra private investorer.
Interview
Læs interview med Helle Hansen
Gellerupparken er i en positiv udvikling.
Interview med Helle Hansen om Gellerup og helhedsplanen
Helhedsplanens hjemmeside