aarhusportalen.dk
Søg på Aarhusportalen |
Sitemap |
Nyhedsbrev |
Facebook |
Arrangementer
Nyhedsbrev
Weekendkalender, konkurrencer, ny- heder og meget mere direkte i din mailboks. Tilmeld dig her.

Kongelig Hofleverandør og Leverandør til Det Kongelige Danske Hof i Østjylland

Som Hofleverandør har man langvarig og regelmæssig handel eller samarbejde med de europæiske kongehuse og husholdninger. Det er et prædikat, som både kan bæres af firmaer og specialister.

I Danmark blev prædikatet Kongelig Hofleverandør taget i brug i starten af 1800-tallet, og Leverandør til Det Kongelige Danske Hof blev tildelt første gang i 1904.

Senere blev det en skik at tildele prædikatet Kongelig Hofleverandør til firmaer eller enkeltpersoner, som havde direkte forbindelse med konge- eller regentparret, mens Leverandør til Det Kongelige Danske Hof blev tildelt firmaer, som leverede til den kongelige husholdning, der kaldes Hofholdningen.

Som Kongelige Hofleverandør måtte man anvende både det kongelige våben og kronen i forbindelse med firmanavnet, mens leverandører til Det Kongelige Danske Hof kun måtte anvende kronen.

I dag skelner Kongehuset ikke længere mellem de to prædikater. Derfor er det kun prædikatet Kongelig Hofleverandør, der tildeles.

Prædikatet tildeles ikke automatisk, men de skal søges. Det er derefter Hofmarskallatet, som bedømmer, om ansøgningen opfylder betingelserne. De udvalgte ansøgninger forelægges efterfølgende for Dronningen, da det er Hendes Majestæt, som personligt udnævner den nye hofleverandør, og det sker efter gammel tradition i forbindelse med Hendes Majestæts fødselsdag.