aarhusportalen.dk
Søg på Aarhusportalen |
Sitemap |
Nyhedsbrev |
Facebook |
Arrangementer
Nyhedsbrev
Weekendkalender, konkurrencer, ny- heder og meget mere direkte i din mailboks. Tilmeld dig her.

Protektorater i Østjylland

Den kongelige familie har påtaget sig mange protektorater, også i det østjyske.

Protektorens rolle er at begunstige den relevante forening, institution, sag eller organisation ved at udbrede kendskabet til det enkelte protektorat. Dermed skal deres arbejde inspirere andre til også at bidrage med støtte.

Det er ikke ualmindeligt, at protektoren årligt besøger protektoratet og er til stede ved særlige lejligheder.

Der kan være tale om både livsvarige protektorater og så dem, der har én-gangs tilsagn. De humanitære sammenslutninger giver ofte tilsagn om permanent protektorat, til forskel fra protektorater af udstillinger, som kun gives, hvis medlemmet af kongehuset er til stede ved åbningen.

Arkivfoto: Ole Lind.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum

Dronningen har gennem mange år interesseret sig for kunst, og hun har også selv beskæftiget sig aktivt med flere forskellige kunstneriske udtryksformer såsom maleri, kirketekstiler, akvareller, broderi og bogillustrationer. En del af Dronningens kunst er udstillet på ARos Aarhus Kunstmuseum, som Dronningen ligeledes er protektor for.

ARoS Aarhus Kunstmuseum ligger i hjertet af Århus. Bygningen, der har form som en kube på 52 x 52 meter, er med sine næsten 17.700 kvadratmeter ét af Nordens største kunstmuseer. Indenfor findes tre gallerier med permanente samlinger, ni rum med et særligt udstillingsafsnit og et juniormuseum med værksted.

Tre gange årligt præsenteres store internationalt orienterede udstillinger i et stort særudstillingsgalleri. I 2009 kunne kunstmuseet fejre 150 års fødselsdag.

Link: www.aros.dk

Den Gamle By

Den Gamle By er et levende museum, som består af historiske bygninger, boliger, haver, udstillinger, butikker og værksteder. Det er et levende billede af, hvordan det var i de gamle danske byer.

Oktober 1948 var den første gang Dronningen, sammen med sin mor Dronning Ingrid, besøgte Den Gamle By. Hun har efterfølgende besøgt museet adskillige gange både officielt og privat.

Protektoratet startede i 1987 og omfattede dengang kun Den Gamle Bys venner, men i 2002 kom protektoratet til at omfatte hele museet.

Den 18. marts 2008 var Dronningen i Aarhus for at åbne nyt museum i Den Gamle By – Musæum 1927, som er et nyt afsnit i Den Gamle Bys moderne bykvarter.

Link: www.dengamleby.dk

Foto: Mathilde Bech

Det Jyske Musikkonservatorium

Det Jyske Musikkonservatorium er en statsinstitution, som varetager de højere uddannelser i musik i Danmark, samt bidrager til at fremme musikkulturen i Danmark. Kronprins Frederik er protektor for Det Jyske Musikkonservatorium.

Det blev grundlagt i 1927 og er i dag det næststørste konservatorium i Danmark.

Det var først i 1958, at det egentlige konservatorium blev bygget på Fuglesangs Allé i Aarhus.

Konservatoriet stod færdigt i 1961, og i 1963 blev Det Jyske Musikkonservatorium økonomisk og uddannelsesmæssigt sidestillet med Det kgl. Danske Musikkonservatorium.

Link: www.musik-kons.dk
Fregatten Jylland. Arkivfoto: Carsten Ingemann

Fregatten Jylland

Prinsegemalen er protektor for Fregatten Jylland, der ligger i Ebeltoft. Fregatten kendetegner sig ved at være verdens længste træskib.

Fregatten Jylland har gjort tjeneste for den danske flåde, og den blev søsat 20. november 1860, som den sidste af tre skuefregatter af Niels Juel-klassen. Dermed sluttede en epoke med træskibe til den danske flåde, idet jernskibet vandt frem i stedet. Fregatten var dengang udstyret med 44 forladerkanoner, som blev brugt til bredsideskydning.

I 1874 blev Fregatten Jylland ombygget som følge af funktionen som kongeskib. På dækket blev der indrettet et rum til kongebeboelse, og der blev lavet kamre for kongens følge.

Den første tur som kongeskib var til Island, og valget af netop denne fregat var begrundet med, at det på den tid var det største og stærkeste skib i flåden. Den 21. juli 1874 sejlede Christian den 9. af sted til Island.

I 1892 var Fregatten Jylland udtjent og blev derfor solgt på auktion i 1908, hvor det udgik af flådens tal.

Link: www.fregatten-jylland.dk
Foto: Anders Find

Kattegatcentret

Kattegatcentret blev indviet d. 7. maj 1993. Prinsegemalen er protektor for centeret, og hans seneste besøg var i 2003, hvor der var præsentation af hvalhajmodellen.

Kattegatcentret indeholder akvarier fra 250 til 1.500.000 liter, som viser livet i havet, et sciencecenter med interaktive emneopstillinger og et miljøcenter, som beskriver, hvad der sker i havet, når mennesker bruger det som ressource, skraldespand med videre.

Summen af disse tre udstillinger er med til at give hele historien om havet.

Link: www.kattegatcentret.dk
Arkvifoto: Klaus Gottfredsen

Moesgård Museum

I skovene syd for Aarhus midtby findes Moesgård Museum, der omfatter arkæologi og etnografi. Grauballemanden, der er mere end 2000 år gammel, er museets største attraktion. Det er det eneste fuldstændigt bevarede moselig fra jernalderen.

Dronningen, der har studeret arkæologi, er protektor for Moesgård Museum. Tilbage i 2005 havde Moesgård en særudstilling om vikingetiden i Aarhus, og den blev indviet af Dronningen.

I anledningen af Dronningens 70 års fødselsdag i 2010 dedikerede museet en hel udstilling til fødselaren. Under titlen ’Dronning Margrethe og arkæologien’ fortæller udstillingen om Dronningens livslange interesse i arkæologien.

Link: www.moesmus.dk
Her plantes midetræer ved Moesgaard i Århus. Arkivfoto: Klaus Gottfredsen

Plant et træ

Kronprinsen er protektor for Plant Et Træ. Oplysning om træernes liv og vilkår er hovedformålet for Plant Et Træ, som har undervisningsskove rundt omkring i Danmark.

Dertil afvikles planteprogrammer til gavn for fremtidens Danmark. Der bliver ligeledes lavet arrangementer, som har til formål at knytte unge og ældre sammen.

Plant Et Træ uddeler blandt andet små frugtplantager til børnehaver i et forsøg på at slå bro over generationskløften, hvor børn og bedsteforældre skal samles om træplantningen.

Der er også mulighed for at plante et mindetræ f.eks. i forbindelse med en bestemt begivenhed i ens liv eller ens families liv såsom bryllup, konfirmation, dåb osv.

Link: www.plant-et-trae.dk

Kronprinseparret til Aarhus Studenter-Sangeres 75 års jubilæum. Fotograf ukendt

Aarhus Studenter-Sangere

Kronprins Frederik er protektor for Aarhus Studenter-Sangere. Det er et mandskor, som blev stiftet af studerende på Aarhus Universitet i 1930. I dag består koret af 30 sangere i alderen 23-80 år, hvor én har været med fra begyndelsen.

Aarhus Studenter-Sangere giver koncerter i Danmark og i udlandet og tager også på koncertrejser.

Målet er at give andre musikalske oplevelser til publikum, introducere den skandinaviske mandskorssangtradition og opleve andre kulturer med udgangspunkt i sang og musik.

Ud over den skandinaviske mandskorstradition har koret gennem tiden suppleret repertoiret med forskellige værker af komponister fra hele verden.

Det spænder lige fra kirkemusik til amerikansk baber-shop og swing.

Link: www.aarhusstudentersangere.dk
Foto: Annette Boe Østergaard

Vilhelmsborg

Det Nationale Hestesportscenter, Vilhelmsborg, blev etableret i 1989 og ligger på herregården Vilhelmsborg. Prins Henrik er protektor for centeret, og herregårdens historie går helt tilbage til 1400-tallet.

Siden hen er bygningerne blevet renoveret, og der er ligeledes blevet opført nye blandt andet ride- og opvisningshaller og baner.

Vilhelmsborg har i dag faciliteter af højeste internationale standard og kvalitet og kan derfor rumme de største internationale begivenheder inden for hestesport og hesteavl.

Link: www.vilhelmsborg.dk
Arkivfoto: Ole Lind

Aarhus Borgerlige Skydeselskab

Prins Joachim er protektor for Aarhus Borgerlige Skydeselskab. Han er desuden æresmedlem ligesom Dronning Margrethe og Prins Henrik.

Den 19. juni 1834 blev Aarhus Borgerlige Skydeselskab stiftet. Kong Frederik d. VII var den første repræsentant fra kongehuset, da han i 1952 blev optaget som æresmedlem.

Selskabet har siden sin start holdt skydninger hvert år forskellige steder i byen. I 1880 opførte man den nuværende pavillon på Ferdinandspladsen i Risskov, og pavillonen og skydepladsen lå dengang placeret midt i en dyrepark.

Ved selskabets arrangementer har kvinder forment adgang bortset fra ved den årlige Dronningeskydning, hvor der bliver skudt om værdigheden som skyttedronning.

Link: www.aarhusborgerligeskydeselskab

Århus Festuge 2007. Arkivfoto: Carsten Ingemann

Aarhus Festuge

Dronningen er protektor for Aarhus Festuge. Hun åbner hvert år festugen sammen med borgmesteren i Aarhus. Det foregår i Musikhuset Aarhus. Første gang, der blev holdt Festuge i Aarhus, var i 1965.

Aarhus Festuge er en kunst- og kulturfestival, hvor der kan opleves dans, teater, udstillinger, musik, børnekultur, sport og underholdning.

Festugen strækker sig over ti dage i slutningen af august eller begyndelsen af september. Hvert år vælges et nyt tema, der danner grundlag for festugeaktiviteterne.

Link: www.aarhusfestuge.dk
Dronning Margrethe
Prins Henrik
Prins Joachim