aarhusportalen.dk
Søg på Aarhusportalen |
Sitemap |
Nyhedsbrev |
Facebook |
Store projekter
Letbanen

Letbanen i Aarhus

Sådan kunne de letbanetog, som Aarhus Kommune gerne vil indføre i Aarhus, komme til at se ud. Billedet her viser det letbanetog, som byen Kassel i Tyskland har bestilt. Kilde: Aarhus Kommune.
Der stilles større og større krav til infrastrukturen, og i 2002 besluttede Aarhus Byråd, at der på sigt skulle indføres et skinnebåren kollektivt trafiksystem i Aarhus. Tre år senere barslede kommunen sammen med Aarhus Amt med en vision om letbaner i Aarhus-området. Sidenhen har staten vist interesse for en letbaneløsning i Aarhus og vedtog med finansloven 2007 at bidrage til planlægningen.

1. etape af letbanen og den fremtidige vision

Planen er at første etape af letbanen, som skal stå færdig i 2015, skal køre fra Banegården via Randersvej til Skejby sygehus og videre til Lystrup. Der opnås herved en letbanebetjening i en af de mest intensive transportkorridorer i Aarhus-området. Letbanens første etape er budgetteret til 1 mia. kr., og det bliver den største investering i kollektiv trafik i byens historie.

Derudover er der en langsigtet vision om, at skinnebåren trafik skal være rygraden i den kollektive trafik i Aarhus og omegn, dvs. at Letbanesekretariatet og letbanesamarbejdets kommuner på samme tid arbejder på fremtidige udbygningsetaper. Visionen indebærer, at omkringliggende kommuner inddrages, og den skal dermed være med til at binde de østjyske byer sammen på kryds og tværs. Det vil både forbedre den interne trafik i Aarhus Kommune samt den eksterne pendlingstrafik til og fra omegnskommuner.

Penge fra et bredt flertal i Folketinget

Der blev med et bredt flertal i Folketinget vedtaget et trafikforlig den 29. januar 2009, hvor der blev en afsat en halv mia. kr. til letbanen i Aarhus. Resten skal finansieres af kommunerne og Region Midtjylland. Hvis alt går, som det skal, så er det planen, at anlægsarbejdet påbegyndes i løbet af 2011, og letbanens første etape forventes at stå klar i 2015. Letbanen skal køre hvert femte minut, så det for brugerne ikke er nødvendigt at skulle kigge i køreplanen.

Der foreligger ikke nærmere oplysninger om en tidsplan for de næste etaper af letbanen, men de planer hænger også sammen med statens planer for den kollektive trafik i Østjylland.
Relevante links

Aarhus Letbane
Aarhus Letbane er første etape af et net af letbaner, som skal knytte byer og bydele i Aarhusområdet tættere sammen og gøre det lettere for pendlere at komme til og fra arbejde.

Aarhus Kommunes side om en letbane i Aarhus
Informationsside med baggrund, projektets 1. etape, kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse mv.

Midttrafiks informationsside om letbanen
Hjemmesiden indeholder formål og vision, projektets 1. etape, pressemeddelelser samt arbejdsnotater, rapporter og pjecer

Informationsside om moderne bytrafik
Et uafhængigt netsted for information og debat omkring den kollektive nærtrafik med hovedvægt på letbaner


Hovedpunkter
1. etape: Fra bane-
gården via Randersvej til Skejby sygehus og videre til Lystrup.

1. etape svarer til ca. 12 km. letbanespor.

1. etape forventes færdiggjort i 2015.

Budgetteret til 1 mia. kr.

Trafikforliget bidrager med 500 mio. kr.

Kommunerne og Region Midtjylland skal finansiere resten.