aarhusportalen.dk
Søg på Aarhusportalen |
Sitemap |
Nyhedsbrev |
Facebook |
Arrangementer
Nyhedsbrev
Weekendkalender, konkurrencer, ny- heder og meget mere direkte i din mailboks. Tilmeld dig her.

Miljø & energi

Foto: Ole Lind

Sektionen Miljø & energi omfatter områderne miljø, affald, vand, varme og elektricitet.
I Aarhus Kommune varetages disse områder af magistratsafdelingen Teknik og Miljø.
Affaldsområdet sørger forvaltningen AffaldVarme for. Indsamling af privat affald er udliciteret til en række private vognmænd. Henvendelser om indsamling skal ske til Brugercentret under Aarhus MiljøCenter.
Fjernvarme får de fleste aarhusianere fra AffaldVarme Aarhus. Der er dog også en række private varmeselskaber i Aarhus.
Drikkevand får en stor del af borgerne fra Aarhus Vand A/S, som ændrede status fra en kommunal forvaltning til et kommunalt ejet aktieselskab i 2010. Private vandværker forsyner resten af kommunen.
Kloakker og rensningsanlæg har Aarhus Vand A/S også ansvaret for.
Elmarkedet er liberaliseret, så alle frit kan vælge elleverandør. NRGi er det største elselskab i Aarhusområdet

Kommunale myndigheder og råd


Teknik og Miljø
Magistratsafdeling i Aarhus Kommune

AffaldVarme, Aarhus
Organisation under Teknik og Miljø ved Aarhus Kommune med ansvar for affaldshåndtering fjernvarme i Aarhus.

Aarhus Vand
Et kommunalt ejet aktieselskab, der står for størstedelen af vandforsyningen til borgerne i Aarhus.

Det Grønne Råd
Et rådgivende organ, der har fokus på beskyttelse, benyttelse og udvikling af naturen og det grønne i Aarhus Kommune.

Center for Byens Anvendelse
Center under Teknik og Miljø ved Aarhus Kommune

Århus Miljøcenter
Århus MiljøCenter varetager forbrugernes interesser inden for dagrenovationsområdet i bred forstand.

Nyttige links


Drift i dag
Information om forstyrrelser og ændringer på områder som veje, varme, affald, trafik mv.

Diverse affaldsordninger
Storskrald, haveaffald, kompost eller farligt affald. Aarhus Kommune tilbyder forskellige affaldsordninger for husholdningsaffald.

Genbrugsstationer
Find nærmeste genbrugsstation.

Min affaldsordning
Se hvornår din skraldespand bliver tømt, tømning ved højtider og hvad du gør, hvis skraldespandene ikke er blevet tømt.

Tast selv varme
Selvbetjening til varme med og uden login samt varme generelt.

Uheldsberedskab ved miljøuheld
Sådan gør du ved miljøuheld.

Nyheder

Rotte i kloak
Skadedyr: Problemerne med rotter i Aarhus vokser og vokser, og udgifterne til at bekæmpe dem er steget. Politikere vil sætte ind over for de langhalede dyr, men er uenige om finansieringen.
Gert Bjerregaard (V)
Der skal tilføres millioner til at gøre Aarhus renere, mener et politisk flertal.
Vejviseren
Find vandværk
Find varmeværk
Find el-forsyning
Annonce