aarhusportalen.dk
Søg på Aarhusportalen |
Sitemap |
Nyhedsbrev |
Facebook |
Store projekter

Moské og islamisk kulturcenter

Her ses C.F. Møllers model af den mulige moske i Århus. Kilde: Mosquedenmark.org
Formålet med dette projekt er at give herboende muslimer en bedre mulighed for at udøve sin tro på dansk jord, men det skal samtidigt være et hus, der kan bruges til dialog, diskussion og udvikling, som Forening for Moské og Islamisk Center skriver på deres hjemmeside. Det skal i den henseende fungere som et videnscenter for islam og skal signalere åbenhed.

Flertal i byrådet

Man forventer, at byggeriet i alt vil blive på ca. 3500 m2. Der er et flertal i byrådet om idéen med en moské, så medmindre der kommer argumenter, der kan ændre flertallets holdning, har folkene bag projektet gode muligheder for at få godkendt en konkret byggeansøgning.

Byrådet har vedtaget, at forslaget til kommuneplan 2009 kommer til at indeholde en mulighed for opførelse af en moské og et islamisk kulturcenter. Kommuneplanen har været i sin offentlighedsfase, og hvis den vedtages i november/december 2009, kan foreningen komme med en konkret ansøgning.

Økonomien er endnu ikke på plads

Den største hurdle i øjeblikket ser ud til at være finansieringen. Moskéforeningen har indsamlet mindre end én mio. kr., og den forventede pris er på ca. 100 mio. kr. De forventer dog, at når projektet bliver mere konkret, så vil de få penge fra udenlandske donorer. Under alle omstændigheder bliver det lettere at indsamle penge til et konkret projekt.
Relevante links

Århus Kommunes side om moské og islamisk kulturcenter
Siden indeholder beskrivelse af forslaget, konsekvenser for planlægningen mv.

Foreningen for Moské og Islamisk Centers hjemmeside
Hjemmesiden indeholder nyheder, essays, boganmeldelser mv.

Hjemmeside for moské i Malmø
Hjemmesiden er for Islamic Center, som er en religiøs organisation, der har informationer om den centrale moské i Malmø, informerer om islam mv.

Hjemmeside for foreningen Århus mod Moskéen
En tværpolitisk forening der er mod en moské i Århus - siden indeholder information om islam, sidste nyt, aktiviteter mv.
Hovedpunkter
Moskéen skal også være videnscenter for islam

Byggeriet skal være på 3500 m2.

Budgettet forventes at være på ca. 100 mio. kr.
Interview
Læs interview med Metin Aydin
Hvert sogn, sin kirke.
Interview med Metin Aydin om moské i Århus.