aarhusportalen.dk
Søg på Aarhusportalen |
Sitemap |
Nyhedsbrev |
Facebook |
Store projekter

Multimediehuset

Sådan kan det kommende Multimediehus komme til at se ud.
Kilde: www.multimediehuset.dk

Med dette initiativ får århusianerne et helt nyt hovedbibliotek, hvor der skal være plads til de nyeste medieformer og informationsteknologier. Det skal være et åbent og lærerigt miljø, hvor borgeren er i centrum.

Multimediehuset henter inspiration rundt omkring i verden

Multimediehuset skal ligeledes indgå i lokale, nationale og internationale samarbejdsrelationer og netværk, der øger kvaliteten af aktiviteter og opgaveløsning, som der står på Multimediehusets hjemmeside. Det skal således ikke blot være en udflytning af det nuværende hovedbibliotek, men et hus der udvider rammerne for viden, fordybelse mv.

Huset henter inspiration fra lignende projekter og huse rundt omkring i verden, og det er meningen, at udvikling af funktioner mv. skal fortsætte i de kommende år.

Det kommer til at ligge på De Bynære Havnearealers sydlige bastion – og udover bibliotek kommer huset også til at rumme Borgerservice. Samtidig peger en arbejdsgruppe på, at en art cinema kan placeres i Multimediehuset. Valget af placering står mellem Øst for Paradis' nuværende lokaler i Paradisgade eller i det kommende multimediehus på den sydlige bastion.

Lidt uenighed om de økonomiske forhold

Der er tale om et samlet anlægsprojekt på 1.714,4 mia. kr. (dog er det senere vurderet til at blive 55 mio. kr. mere), hvoraf Realdania har tilbudt at investere ca. 700 mio. kr. i projektet. Resten skal finansieres af Århus Kommune, bl.a. ved salg af det nuværende hovedbibliotek.

Der har været lidt uenighed om finansieringen. Realdania-fonden har sagt, at enten må ambitionerne sættes ned, eller også skal der flere penge til. Borgmester Nicolai Wammen tror stadigvæk, at der kan bygges et hus med høj arkitektonisk værdi inden for budgettet.

I 2007 blev arkitektkonkurrencen skudt i gang, og vinderen blev offentliggjort 3. marts 2009. Vinder blev det århusianske arkitektfirma Schmidt Hammer Lassen Architects med assistance fra arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Multimediehuset åbner i 2014.
Relevante links

Multimediehusets hjemmeside
En omfattende hjemmeside med stor vægt på borgerinddragelse. Derudover indeholder siden baggrund, videoklip, masser af billeder, udviklingsprojekter, pressemeddelelser, presseomtale og fakta om projektet

De Bynære Havnearealers side om Multimediehuset
Siden har en kort beskrivelse af projektet, idéen bag – samt en 3D illustration af Multimediehusets placering på havnen

Århus Kommunes Hovedbibliotek
Siden har en folder om Multimediehuset i Århus og vision bag Multimediehuset

Hjemmesiden Byens Stemmer
En hjemmeside hvor borgere kan debattere værdier for Århus' kommende Multimediehus. Man har mulighed for at præge værdierne for Århus' kommende Multimediehus ved at give sin mening til kende
Hovedpunkter
Multimediehuset kommer til at rumme både Hovedbibliotek og Borgerservice.

Henter inspiration fra lignende projekter i udlandet.

Placering er De Bynære Havne-
arealers sydlige bastion.

Budgetteret til ca. 2 mia. kr.

Realdania-fonden bidrager med 700 mio. kr.

Århus Kommune skal selv finansiere resten.