aarhusportalen.dk
Søg på Aarhusportalen |
Sitemap |
Nyhedsbrev |
Facebook |

Risskov

Risskov dækker lokal-området Vejlby-Risskov. Vejlby er den oprindelige landsby, mens Risskov er opstået omkring det psykiatriske hospital, der blev opført for 150 år siden. Hospitalet og - to årtier senere - jernbanen satte skub i udviklingen af Risskov. I løbet af de næste hundrede år voksede Risskov og smeltede til sidst sammen med Vejlby.

I dag er Risskov kendetegnet ved en lang række uddannelsesinstitutioner så som Jydsk Pædagog-Seminarium, Ergo- og Fysioterapeutskolen, Idrætshøjskolen og Vejlby Landbrugsskole. Desuden ligger de to store sportshaller - Vejlby-Risskovhallen og Bellevuehallen - i området. Begge bruges også til messer og udstillinger. Endelig ligge nogle af Aarhus' mest eksklusive villakvarterer i Risskov - specielt langs vandet.

Nyheder

Illustration af Bindesbøll-projektet
Efter adskillige protester bliver planen for omdannelsen af Psykiatrisk Hospital i Risskov ændret. Nybyggeri kommer længere væk fra skel og bygningerne bliver flere steder lavere.
Illustration af Bindesbøll-byen
Muligheden for at skabe en by i social balance bliver sikret med den nye planlovsaftale, mener begejstret borgmester og rådmand i Aarhus.

Relevante links

Kort over Risskov
Klik her.
Vejviseren
Find virksomhed