aarhusportalen.dk
Søg på Aarhusportalen |
Sitemap |
Nyhedsbrev |
Facebook |
Arrangementer
Nyhedsbrev
Weekendkalender, konkurrencer, ny- heder og meget mere direkte i din mailboks. Tilmeld dig her.

Sociale forhold

Foto Gorm Branderup

Her finder du nyheder og links til offentlige sociale myndigheder samt private foreninger og organisationer, der på hver deres måde bidrager med råd og vejledning indenfor det sociale område.

Myndigheder og information

Foto: Klaus Gottfredsen

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Magistratsafdeling i Aarhus Kommune.

Socialforvaltningen
Som borger i Aarhus Kommune kan du kontakte Socialforvaltningen via et center - et familiekontor, et handicapcenter, et ungdomscenter samt et myndighedscenter eller via en af de andre borgerindgange.

Beskæftigelsesforvaltningen
Beskæftigelsesforvaltningen yder hjælp til personer, som står udenfor eller er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

SSP Aarhus
SSP er et kriminalpræventivt samarbejde mellem Socialforvaltning, Skole og Politi i forhold til børn og unge under 18 år.

Rådgivning, hjælp og tilbud til børn, unge og voksne
Aarhus Kommune har en lang række tilbud til børn, unge og familier inden for det sociale område.

Sociale ydelser
Her kan du læse om kommunens sociale ydelser, f.eks. ydelser vedrørende forsørgelse og ydelser vedrørende handicap

Frivillig i Aarhus

Foto: Thomas Borberg

Frivilligt socialt arbejde
På Aarhus Kommunes hjemmeside finder du information om støtte til frivilligt arbejde, leje af lokaler, love og regler og meget mere.

Frivilligcenter Aarhus
Frivilligcenter Aarhus er en forening, der støtter og informerer om det frivillige sociale arbejde i Aarhus.

Find din forening
Frivilligcenter Aarhus har udarbejdet en database, 'Find Din Forening', en oversigt over sociale tilbud, der er baseret på frivillighed.

Kirkens Korshær
En central aktør blandt sociale hjælpeorganisationer i Aarhus. Kirken tilbyder blandt andet døgnvarmestue og rådgivning og driver en række genbrugsbutikker i byen.

Væresteder

Foto: Cafe Parasollen

Institutioner og væresteder

Links til en række offentlige og private behandlingstilbud og væresteder i Aarhus.

Nyheder

Indgang til Kirkens Korshær
Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse vil udvide åbningsdagene for fixerum.

Relevante links

  • Frivilligjob.dk er Danmarks største jobportal for frivilligt arbejde.
  • En uafhængig og selvstændig organisation, hvis medlemmer som gode rollemodeller søger at skabe større tryghed og hjælpe børn og unge til øget livsglæde og integration.
  • SAND er en interesseorganisation for nuværende og tidligere hjemløse.
  • Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.
Annonce