aarhusportalen.dk
Søg på Aarhusportalen |
Sitemap |
Nyhedsbrev |
Facebook |
Store projekter

Sportscampus og Multiarena

Her ses en tegning af Multiarenaen, som den kunne komme til at se ud.
Kilde: www.sleth.dk

Århus Elite præsenterede i maj 2007 planerne for SportsCampus Århus. Et visionsoplæg for udviklingen af hele området omkring Atletion og ligeledes, hvordan en mulig Multiarena kunne placeres i området.

Delt op i 2 separate projekter

Oplægget indeholdte forslag til placeringen af en ny multihal gravet ind under travbanen, en koncert- og eventplads med plads til 80.000 tilskuere, et sundheds- og wellnesscenter/hotel, sportscollege osv. Kort sagt byens oplevelsesområde til både den store kraftudfoldelse og det stille pulserende fritidsliv.

Den 26. maj 2008 gav Århus Kommune så mandat til, at der blev arbejdet videre med det storstilede projekt. Dog blev det besluttet, at en multiarena med plads til 15.000 – 20.000 tilskuere skal placeres på Godsbanearealet. Et areal som kommunen overtog 1. januar 2008.

Det forhindrer ikke, at der er bred politisk enighed om at sikre rammerne for en etablering af SportsCampus ved Atletion. Projektet blev bare delt op i 2 projekter.


SportsCampus uden Multiarena

Visionsoplægget er udarbejdet af Århus Elite i tæt samarbejde med arkitektfirmaet schmidt hammer lassen. Århus Elite har fået byrådets tilladelse til at gå videre med planerne om at skabe et SportsCampus – dog uden en multihal.

Idræts- og aktivitetsfaciliteterne bliver ifølge oplægget den største af sin art herhjemme. Byrådet har afsat én mio. kr. til arbejdet med en Masterplan, men den er endnu ikke forelagt Århus Byråd. Det forventes at komme til at ske engang i marts 2009.


Dystre udsigter for Multiarena

Multiarenaens placering på Godsbanearealet begrundes i trafikale forhold - samt et bedre potentiale for driften, der hovedsageligt skal bygge på privatøkonomisk finansiering. Dialogfasen med potentielle muligheder førte ikke til noget konkret, og ejendomsselskabet CBRE mener, at projektet er urealistisk at gennemføre.

En tilsvarende hal i København er budgetteret til 200 mio. kr., mens Herning har afsat 100 mio. kr. til sin multiarena ved Messecenter Herning. Det blev i november 2008 besluttet at udskyde projektet. Finanskrisen og krav om kommunalt tilskud spillede ind på beslutningen. Det er indtil videre udsat til sommeren 2009, og fra politisk side siger man, at projektet er på pause.

Styregruppen har derfor aftalt at mødes i sommeren 2009 for igen at vurdere den aktuelle situation i forhold til projektet, og spørgsmålet er, om det til denne tid er muligt at finde flere private sponsorer.
Relevante links

Århus Elites visionsoplæg
Beskrivelser og illustrationer af projektet

Rapport om Sportscampus Århus udarbejdet af Konsulentfirmaet NIRAS
NIRAS har udarbejdet en rapport med vurderinger og analyser om visionen Sportscampus Århus, som Århus Elite fremsatte i foråret 2007

Atletions hjemmeside
Detaljer om SportsCampus Århus samt model af projektet

Pressemeddelelse fra Borgmesterens Afdeling
Styregruppen har besluttet at fastholde visionen om en multiarena, men at udbudsprocessen må udsættes på grund af den seneste markedsudvikling

Pressemeddelelse fra Borgmesterens Afdeling
Bred politisk enighed i Århus Byråd om at placere en kommende multiarena med en kapacitet på 15.000–20.000 tilskuere på Godsbanearealet

Arkitektfirmaet SLETH
SLETH er et ungt arkitektfirma, der bl.a. har lavet et oplæg til en mulig multiarena i Århus
Hovedpunkter
SportsCampus' vision blev præsenteret i maj 2007.

Byrådet har afsat 1 mio. kr. til arbejdet med en Masterplan.

Forventes fremlagt for byrådet marts 2009.

Multiarena skal pla-
ceres på Godsbane-
arealet.

Skal hovedsageligt bygge på privat-
økonomisk finan-
siering.

Projektet er foreløbigt udsat til sommeren 2009.