aarhusportalen.dk
Søg på Aarhusportalen |
Sitemap |
Nyhedsbrev |
Facebook |
Arrangementer
Nyhedsbrev
Weekendkalender, konkurrencer, ny- heder og meget mere direkte i din mailboks. Tilmeld dig her.

Ungdomsuddannelse

Foto: Casper Dalhoff

En ungdomsuddannelse er trædestenen til en videregående uddannelse eller muligheden for at træde ud på arbejdsmarkedet som for eksempel håndværker, social- og sundheds-hjælper eller landmand. I Aarhus finder du alle muligheder for at vælge netop den ungdomsuddannelse, der opfylder dine ønsker.

Foto: Casper Dalhoff

Almene gymnasier og HF

Det almene gymnasium, studentereksamen (STX) og HF-uddannelsen indeholder en bred fagrække inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab.


Erhvervsskolerne

Erhvervsuddannelse veksler mellem skole og praktik i en virksomhed og tager i alt mellem 1½ og 5½ år.

Foto: Casper Dalhoff

Erhvervsrettede gymnasier

HTX, HHX og HG, dvs de tekniske gymnasier og handelsgymnasierne giver kompetencer til videre studier inden for især de teknologiske, naturviden-skabelige og kommercielle uddannelser.


Foto: Tobias Nørgaard Pedersen

Andre skoler

Hvis man ikke er hel klar til en ungdomsuddannelse findes der en række andre tilbud.

Relevante links

Vejviseren
Find virksomhed
Annonce