aarhusportalen.dk
Søg på Aarhusportalen |
Sitemap |
Nyhedsbrev |
Facebook |
Nyhedsvisning

Ørelæge: Patienterne får sjofel behandling

23-02-2005 kl. 06:59

To ørelæger går i tæt samarbejde med privat høreapparatklinik, for at patienterne kan slippe for ventetid på sygehuset.

Øre-, næse- og halsklinikken Juul Jensen og Refsgaard på Store Torv har lavet en usædvanlig ordning for de patienter, der viser sig at have brug for høreapparater. Mens kollegerne henviser til sygehuset, arbejder de to sammen med en privat klinik.

»Den lange ventetid, som audiologisk afdeling kørermed, er en sjofel behandling af patienterne,« siger speciallæge Klaus Juul Jensen, der driver praksis i kompagniskab med Elsebeth Refsgaard.

Hos det private firma, Hørecenter Århus ved speciallæge Arne Eike, får de to på Store Torv ikke en krone for at henvise patienter.

»Vi gør det udelukkende for, at patienternekan slippe for ventetid på audiologisk afdeling, og fordi de kommer i hænderne på en virkelig erfaren specialist og hans medarbejdere,« siger Klaus Juul Jensen.

Med en baggrund som 15-årig fhv. formand for speciallægerne i Århus Amt har Klaus Juul Jensen arbejdet på at sikre høretabspatienterne en hurtig behandling,men det er ifølge ham altid løbet ud i sandet:

»Der er ikke en finger at sætte på audiologisk afdelings dygtighed. Problemet er mangel på audiologiassistenter,« understreger han.

»Når private klinikker kan tilbyde en audiologiassistentmed to et halvt års uddannelse op til 40.000 kr. i månedsløn, er det klart, at de foretrækker det frem for en langt lavere løn på sygehuset,« lyder hans forklaring på personalemanglen.

Den hjemmestrikkede ordning, som fungerer i klinikken på Store Torv, indebærer, at en udlånt audiologiassistent fra Hørecenter Århushver torsdag er til stede for de patienter, som de to ørelæger har diagnosticeret til høreapparat.

De kan straks blive undersøgt og få prisen for apparaternemed besked om, at de kan hentes og blive justeret hos speciallæge Arne Eike treuger senere.

»Vi giver dem dette tilbud, men informerer også om henvisning til sygehuset eller tilbuddet om at gå til en privat klinik. Siger de ja til voreseget tilbud, ved vi, at de får en hurtig, dygtig og ofte billig hjælp. 75 pct. af dem kan klare sig med høreapparater under det offentlige tilskud på 5.420 kr., og de fleste andre slipper med at betale nogle få tusinde kroner selv,« siger Klaus Juul Jensen.

Kritik af tilpasning

JP Århus har de seneste dage omtalt problemerne med ventetid på sygehuset og etableringen af to nye specialklinikker i byen, der på grund af ventetiden tilbyder høreapparater.

Klaus Juul Jensen kritiserer begge klinikker med i alt seks uddannede speciallæger for manglende erfaring med tilpasning af høreapparater.

»Vi mangler også selv den specielle kunnen i høreapparater, og derfor vil vi ikke tage sådan et nyt forretningsområde ind. Men når de nye klinikker skyder op, er det på grund af ventetiden, og jeg har i årevis forgæves foreslået, at audiologisk afdeling udelukkende skulle tage sig af de vanskelige høretilfælde. De ukomplicerede kan vi andre sagtens klare,« siger han.

Print artikel Print artikel | Tilbage |