aarhusportalen.dk
Søg på Aarhusportalen |
Sitemap |
Nyhedsbrev |
Facebook |
Nyhedsvisning

Kloppenborg-Skrumsager død

20-12-2005 kl. 08:31

Efter en lang kamp mod myndighederne døde den tidligere kræftpatient Asbjørn Kloppenborg-Skrumsager søndag.

En årelang og utrættelig kamp mod det danske sundhedsvæsen gav aldrig den ønskede sejr.

Han fik aldrig staten til at betale regningen for en såkaldt stereotaktisk strålebehandling i Sverige i 1996. Behandlingen blev dengang betragtet som eksperimentel.

Men på sin vis fik Asbjørn Kloppenborg-Skrumsager alligevel ret.

I dag er stereotaktisk strålebehandling nemlig en del af behandlingstilbuddet til kræftpatienter i det danske sundhedsvæsen, og dermed var KloppenborgSkrumsagers kamp ikke forgæves.

Søndag klokken 20.30 trak den 69-årige tidligere kræftpatient vejret for sidste gang. Det skete på plejehjemmet iSkødstrup, der har været hans bopæl de seneste par år. Mærket af svære hjerteproblemer og adskillige hjerneblødninger sivede livskraften langsomt ud af AsbjørnKloppenborg-Skrumsager, og de seneste par måneder har den tidligere ingeniør været permanent sengeliggende.

Behandling i Sverige

Prøvelserne for Asbjørn Kloppenborg-Skrumsager begyndte i julen 1995, da han fik kraftige mavesmerter. Ved en operation på Århus Amtssygehus den 15. januar 1996 blev der konstateret tyktarmskræft, og et stykke af tarmen blev fjernet. Ulykkeligvis var der tale om en forholdsvis sjælden, langsomtvoksende kræftform, som havde bredt sig, idetder blev fundet tre dattersvulster i leveren.

»De to svulster kunne være skåret væk, men ikke den tredje. Derfor kom jeg igennem alle mulige typer af kemobehandlinger. Intet hjalp, men lægerne på Århus Kommunehospital sagde, at der var en sidste-mulighedsbehandling tilbage på Karolinska Sjukhuset i Stockholm, og denblev jeg så visiteret til,« fortalte Asbjørn Kloppenborg-Skrumsager i et interview med JP Århus, da han i december 2001 blev kåret som Årets Århusianer.

Der var tale om en såkaldt stereotaktisk strålebehandling, som var anerkendt og udbredt i Sverige og andre EU-lande, men endnu ikke forsøgt i Danmark. Det eneste forbehold fra kommunehospitalet var, at Sundhedsstyrelsen skulle udskrive en rekvisition og dermed sige ja til at betale for behandlingen. Det lød som en formssag. To dage før indlæggelsen i Stockholm kom der et brev, hvori Sundhedsstyrelsen meddelte, at man ikke ville betale. Begrundelsen var, at der var tale om en eksperimentel og dermed udokumenteret behandling på det svenske sygehus.

For egen regning

Asbjørn Kloppenborg-Skrumsager tog dog til Sverige alligevel. Han blev behandlet for egen regning og kureret for kræft, selv om han herhjemme var blevet levnet meget kort tid tilbage at leve i. Efter behandlingen i Sverige blev han i 1996 stillet i udsigt, at ville få sit liv forlænget i et til to år.

Paradoksalt nok blev den succesfulde behandling dog startskuddet på en meget opslidende kamp mod systemet. Selv var Asbjørn Kloppenborg-Skrumsager overbevist om, at kampen for at få sundhedsvæsenet til at betale regningen på 60.000 kr. varmed til at holde ham i live, men hans nærmeste familie så, hvor hårdt den sled på ham.

Kloppenborg-Skrumsagers principielle argument i både Vestre Landsret og senere Højesteret var, at den danske stat ifølge reglerne om adgang til højt specialiseret behandling i udlandet skulle betale for behandlingen, fordi den på tidspunktet var anerkendt i et andet EU-land, Sverige. På sin 68-års fødselsdag i januar 2004 fik han dog besked om, at Højesteret ikke fulgte hans argumentation. Med det samme var han klar til at bringe sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, men helbredet kunne ikke følge med instinktet, og derfor blev Højesterets afgørelse det endelige punktum for Asbjørn Kloppenborg-Skrumsagers sag.

Opstillede til valg

Ved amtsrådsvalget i 2001 var Asbjørn Kloppenborg-Skrumsager opstillet på sin egen liste, der i sagens natur havde fokus på kræft og behandlingen af patienter med dødelige sygdomme. Kloppenborg-Skrumsager fik flere end 3.500 stemmer og hans liste i alt 4.700 stemmer, men det var ikke nok til at give valg.

Asbjørn Kloppenborg-Skrumsager, der begraves fredag klokken 13.00 fra Skødstrup Kirke, efterlader sig sin kone Hanne samt børnene Birgitte, Kirsten og Jens.

Print artikel Print artikel | Tilbage |